Địa điểm: Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên

Chủ đầu tư: Tập đoàn Ecopark (Vihajico)

Phân loại công trình: Building

Khối lượng: 100.000 ( m2 )

Sản phẩm cung cấp: Khung Zinca Pro + Knauf

Thời gian thực hiện: 2022