Địa điểm: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Chủ đầu tư: N.H.O

Phân loại công trình: Building

Khối lượng: 30.000 ( m2 )

Sản phẩm cung cấp: Khung Zinca (kinh tế) + Tấm thạch cao Zinca

Thời gian thực hiện: 2022

Bài viết trước đó NHÀ XƯỞNG JINKO SOLAR VIỆT NAM
Bài viết sau đó Nhà máy Siyoto Vina Electronics