Địa điểm: KCN Châu Sơn, Hà Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Siyoto Vina Electronics

Phân loại công trình: Factory

Khối lượng: 12.000 ( m2 )

Sản phẩm cung cấp: Trần thả Zinca Gold + Tấm thả TT Zinca

Thời gian thực hiện: 2022

Bài viết trước đó Dragon Castle Quảng Ninh